Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CTY CP BAO BÌ SABECO SÔNG LAM

Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Giấy mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì SABECO Sông Lam

Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Giấy mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì SABECO Sông Lam

Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Giấy mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì SABECO Sông Lam

Công ty CP Bao Bì SABECO – Sông Lam tổ chức ĐH cổ đông năm 2013 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ Tịch Nước trao tặng.

Công ty CP Bao Bì SABECO – Sông Lam tổ chức ĐH cổ đông năm 2013 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ Tịch Nước trao tặng.

Sáng 14/9/2013, tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Bao bì SABECO – Sông Lam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của chủ tịch nước trao tặng

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014