Tổ chức du lịch thường niên

Tổ chức du lịch thường niên

Ban tổng giám đốc công ty và công đoàn tổ chức du lịch cho thành viên công ty đi du lịch để thắt chặt đoàn kết và tạo cho mọi người được vui vẻ thoải mái.