Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

30/09/2020 03:55:29

.

THÔNG BÁO
 
 
Kính gửi: Quý Cổ đông
 
Thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19;
Thực hiện công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19;
Ngày 10 tháng 10 năm 2020 Công ty cổ phần Tập Đoàn Bao Bì Sài Gòn tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại địa chỉ phòng họp lầu 2 - Toà nhà SAGOTA – Số 8, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện các văn bản yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành. Năm 2020 Công ty cổ phần tập đoàn Bao Bì Sài Gòn vẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng với quy mô thu gọn hơn mọi năm. Nếu thuận tiện Quý cổ đông vui lòng ký giấy ủy quyền cho Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT theo mẫu đính kèm và gửi về theo địa chỉ công ty: đường D1, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An trước  ngày 05/10/2020.
Trân trọng./.