Lịch đào tạo phiên bản ISO 9001:2015

02/06/2017 09:20:57

.

Theo hợp đồng dịch vụ đào tạo giữa công ty CP Bao bì sabeco Sông Lam với công ty TNHH BSI Việt Nam về việc đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế phiên bản 9001:2015
Chương trình đào tạo của Công ty TNHH BSI Việt Nam đã được Đại diện lãnh đạo của Công ty CP Bao bì sabeco Sông Lam ký xác nhận. 
Thời gian đạo tạo đợt 1: diễn ra vào 02 ngày (từ ngày 01/6 đến 02/6/2017)   
     -     Buổi sáng từ: 8h00 đến 11h15
     -     Buổi chiều từ: 13h00 đến 16h00