Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2017 - 2020

30/05/2017 01:34:25

.

Ngày 20 tháng 5 năm 2017 chi bộ Công ty CP Bao Bì Sabeco Sông Lam đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Về tham dự đại hội có đồng chí Phan Châu Long - Đảng uỷ viên Đảng uỷ Cty TNHH MTV Bia Sài Gòn. Về phía công ty có Ông Văn Tuấn Dũng - Phó Tổng Giám Đốc CTY CP Bao Bì Sabeco Sông Lam.

Đại hội đã bầu cấp uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Gồm có Bà Lê Thị Hồng Lài - Bí thư chi bộ, Ông Nguyễn Triều Dương - Phó bí thư chi bộ.