BAO THƯ TỰ DÍNH CAO CẤP

23/08/2023 01:17:31

.

BAO THƯ TỰ DÍNH CAO CẤP.

  Khẳng định thương hiệu sản phẩm của Công ty cổ phần in và bao bì Minh Phúc (nay là Công ty cổ phần Tập Đoàn Bao Bì Sài Gòn)
Được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU số 274460 theo Quyết định số 85978/QĐ- SHTT ngày 30/12/2016 của Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU tại ĐÂY

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP NHẬN ĐƠN HỢP LỆ tại ĐÂY

Dưới đây là một số hình ảnh bao thư của công ty: