Bằng khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

01/11/2018 04:10:35

.

Ngày 30/10/2018, được sự uỷ quyền của chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh NGhệ An, Ông Hà Lê Dũng - Cục phó cục thuế tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần bao bì SABECO SÔNG LAM, công ty đã có thành tích trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và chấp hành tốt luật thuế năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.